Ribe

Velkommen til Ribe Området

Helle Langaa Andersen

Områdelederen har ordet

Ribe Område består af en områdeinstitution for børn i alderen 0-6 år fordelt på 5 afdelinger med i alt 10 huse. Områdeinstitutionen omfatter et stort geografisk område fra Roager/Hviding i syd til Gredstedbro i nord.

  • Børnehus Syd med afdelinger i Roager og Hviding
  • Kaskelotten, Øster Vedsted
  • Tangebo med afdelinger på Seminarievej og Willemoesvej
  • Nørremarken med afdelinger på Mosevej og afdeling/projekthus på Skyttevej
  • Børnegården, Gredstedbro

 

Område Ribe ligger i og omkring Danmarks ældste by og har Vadehavet i baghaven. Dette giver gode muligheder for, at inddrage Ribes historie og  bruge Vadehavet i den pædagogiske praksis

Mit overordnede mål for Ribe Område er, at fremme læring, udvikling, høj faglighed og kvalitet i det pædagogiske arbejde til gavn for børnene og tilfredshed for forældrene. Forældrene skal opleve  tryghed, nærhed, god dialog og inddrages i samarbejde og udvikling omkring deres barn. Herudover er der fokus på trivsel og den kontinuerlige udvikling blandt medarbejderne, hvilket understøtter det  pædagogfaglige niveau i Ribe Område som helhed.

Som områdeleder har jeg den overordnede tværfaglige ledelse af området, hvor jeg i tæt samrbejde med områdets 7 pædagogiske ledere er med til at skabe gode og udviklende børnemiljø i de enkelte afdelinger. Dette omfattere blandt andet fælles læreplansprojekter, temadage og uddannelse, som udvikle den fagpædagogiske tilgang ved medarbejderme med afsmittende effekt i planlægning og udførelse af det pædagogiske arbejde. 

I forbindelse med overgang fra dagpleje til børnehave og fra børnehave til førskole/skole er der udarbejdet samarbejdsaftale, hvilket skaber en god og glidende overgang til det nye barnet skal i gang med.

I er velkommen til, at besøge områdeinstitutionen og afdelingernes hjemmeside for, at få et nærmere indblik i hvem vi er.