Bestyrelsen

Bestyrelsen

Bestyrelsen

Principper for anvendelse af Børnerelateret budgetramme, Samarbejde mellem områdets og dets forældre, Afdelingens åbningstider

Principper for ansættelsesudvalg
Ved ansættelse af fast personale deltager bestyrelsesrepræsentant fra den konkrete afdeling, hvor stillingen er ledig. Er bestyrelsesmedlemmet forhindret spørges formand/næstformand. Skulle de ligeledes være forhindret spørges øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Principper for åbningstider
I følge § 14, Styrelsesvedtægten, kan bestyrelsen fastsætte principper for afdelingens åbningstid, indenfor de rammer, som fastsættes  af kommunen.
Ændringer i den udmeldte ramme for afdelingens åbningstid, skal ske med passende varsel efter gennemførsel af behovsundersøgelse i forældregruppen.
Fleksibel åbningstider 52 timer pr. uge

Bestyrelsen har fastholdt de tidligere fastsatte åbningstider og sampaning i afdelingerne

  • Børnegården, 6.15-16.45 (man, tirs- og onsdag) 6.15-17 (torsdag) 6.15-16.00 (fredag)
  • Nørremarken, 6.15-16.45 (man, tirs- ons, og torsdag) og  6.15-16.15 (fredag)
  • Tangebo, 6.15-16.45 (man, tirs- og onsdag) 6.15-17 (torsdag) 6.15-16.00 (fredag). Fælles åbningstid og lukketid på Seminarievej, vgst. 6.15 og igen kl.16.30. Lille bhv. åbner kl. 7.00- 16.30. De børn som møder før kl. 7 kan afleveres i vuggestuen og få morgenmad der. Børn som skal blive til efter kl. 16.30 afhentes i vuggestuen. Storebørnehave, åbningstid 6.15-16.45 (man, tirs- og onsdag) 6.15-17 (torsdag) 6.15-16.00 (fredag)
  • Kaskelotten, 6.15-16.45 (man, tirs- og onsdag) 6.15-17 (torsdag) 6.15-16.00 (fredag)
  • Børnehus syd, 6.15-16.45 (man, tirs- og onsdag) 6.15-17 (torsdag) 6.15-16.00 (fredag)

 

Sampasning - forældrene orienteres i god tid for ændinger
Afdelinger der består af flere huse vil der være sampasning i ferieperioder, hvilket gælder for følgende afdelinger

  • Børnehus syd
  • Nørremarken
  • Tangebo